پس از دو ماه رقابت میان برندهای حاضر در جشنواره، طی مراسمی با شکوه، برندهای محبوب ....
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری همراه با معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری ......
نام :  
نام خانوادگی :  
شماره همراه :  
×