ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها(DEA) با هدف ترویج . . .
مناسبت روز ملی صادرات بر اساس دعوت اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان....
نام :  
نام خانوادگی :  
شماره همراه :  
×