در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری همراه با معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری ......
دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید ، توزیع و مصرف در صنایع غذایی با حمایت تولیدکنندگان عرصه صنعت غذا .....
نام :  
نام خانوادگی :  
شماره همراه :  
×