مراسم رونمایی از سردیس یازده کار آفرین بزرگ ایرانی در باغ موزه قصر تهران برگزار گردید
بازدید مدیر کل محترم کسب و کار اداره صنعت، معدن و تجارت تهران از گروه صنایع غذایی نادری
نام :  
نام خانوادگی :  
شماره همراه :  
×