همکاری با ما

پر کردن موارد ستاره دار الزامی می باشد.

» شغل مورد تقاضا
عنوان شغل (*) :  
» مشخصات فردی
نام (*) :   نام خانوادگی (*) :  
نام پدر (*) :  
تاریخ تولد : / / محل تولد (*):  
جنسیت : وضعیت تاهل :
ش شناسنامه (*) :   کد ملی (*) :  
ایمیل : تلفن همراه (*) :  
آدرس محل سکونت
استان : شهرستان (*) :  
تلفن (*) :   آدرس (*) :  
» مدرک تحصیلی
آخرین مدرک : محل تحصیل (*) :  
رشته تحصیلی (*) :   تاریخ اخذ مدرک : /
گرایش (*):   معدل کل (*):  
» وضعیت نظام وظیفه
وضعیت:
تاریخ اعزام : / / تاریخ ترخیص : / /
» سوابق کاری
نام محل کار عنوان شغلی تاریخ شروع تاریخ خاتمه آخرین حقوق علت ترک خدمت
1
2
3
4
» مهارت ها و تخصص ها
نام :  
نام خانوادگی :  
شماره همراه :  
×